I-EM Delft

Werkwijze

Bij I-EM Delft geloven wij in de Triple Helix benadering waarbij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samen werken en elkaar aanvullen en versterken. Daar waar mogelijk en gewenst koppelen wij projecten van bedrijven en overheden aan leerprogramma’s van onderwijsinstellingen. In de projecten werken werknemers, docenten en student van verschillende niveaus en verschillende disciplines samen. Zij brengen hierbij ieder hun expertise, kennis en skills in om deze ook verder te ontwikkelen.
Learning by Doing en Teamwork Makes the Dream Work. Samen leren en samen werken is samen groeien en samen excelleren. Deze brede aanpak is niveau- en discipline overstijgende oftewel multilevel en multidisciplinair.

Leven Lang Ontwikkelen is in de huidige, razendsnel ontwikkelende hightech maatschappij essentieel is voor technische vaklieden. I-EM Delft speelt hierbinnen een belangrijke schakel en werkt mee aan de actualisering van de benodigde kennis die hierbij nodig is. Als Kennis- en Innovatiecentrum ontwikkelen, verzamelen en delen wij immers kennis op het gebied van de Energie- en Mobiliteitstransitie.

Je kunt dus wel zeggen dat Learning by Doing, Innovatie door Proof of Concept en een Leven Lang Ontwikkelen mede zijn speerpunten in onze aanpak. Dit alles binnen:

● R&D projecten
● Masterclasses
● Workshops
● Stageplekken
● Gastcolleges

…voor professionals uit bedrijfsleven en onderwijs alsook voor studenten coaches.

Translate »