I-EM Delft

Onze Visie

Bij I-EM Delft geloven we dat een schone duurzame wereld ontstaat tussen mensen. Wij geloven in denkers die realistisch doen en doeners die resultaat gericht denken. Wij zijn er van overtuigd dat oplossingen ontstaan op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Niet spontaan maar door hard te werken, door verschillende werelden actief bij elkaar te brengen. Door de oplossingen niet alleen te bedenken maar ook echt te maken. De energie- en mobiliteitstransitie ontstaat op het snijvlak van de fysieke en digitale wereld. Tussen duurzame bronnen enerzijds en slim gebruik anderzijds.

Onze Missie

Het wordt pas mooi wanneer je het gaat doen.” Wij zijn de denkers en de makers in de energie- en mobiliteitstransitie. Wij versnellen door te bouwen, niet alleen, maar samen. We verbinden studenten aan bedrijfsleven en overheid met echte opdrachten die problemen van nu oplossen voor de duurzame wereld van morgen. We creëren een platform waar kennis en projecten rondom energie en mobiliteit samenkomen en vanuit wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in flexibele R&D teams worden opgepakt en gerealiseerd. De kritische succesfactoren zijn skills- ontwikkeling, ketensamenwerking en multidisciplinaire samenwerking.

Ons Doel

I-EM Delft is de fysieke en virtuele omgeving voor oplossingen in de energie en mobiliteitstransitie. Met de samenwerking in (onderzoeks) projecten verbreden, verdiepen en borgen wij de benodigde kennis, ook bij de projectpartners. We gaan samenwerking met- en binnen de onderwijskolom WO-HBO-MBO intensiveren. Als innovatieaccelerator zal I-EM Delft de flexibele, aanvullende R&D capaciteit voor bedrijfsleven en overheid zijn. We zorgen voor een betere verbinding tussen praktijkgericht kennisbehoefte, kennisontwikkeling en skills-ontwikkeling. I-EM Delft gaat de brede kennis en projectervaring op het gebied van verduurzaming vervoer en omgeving delen, toepassen en opschalen.
Translate »