Learning
by Doing

Lopende projecten

IMG_20200218_113927e

H2Onderwijs & Demo Bus

Een rijdend Onderzoek, Onderwijs en Demonstratie Project
voor gebruik en levering van elektriciteit
uit Waterstof

Mede mogelijk gemaakt door ’t Groene Hart Werkt, Alphen a/d Rijn, Provincie Zuid Holland en Holland Rijnland,
is dit een rijdend Field-Lab geheel gericht op de energietransitie. Een typisch Triple Helix project rondom energie en mobiliteit.


Een bestaande touringcar wordt 100% geëlektrificeerd en ook nog eens omgebouwd tot H2 energiecentrale. Een kennisdisseminatie project met – en voor -bedrijven en educatie. De H2o&dbus zal basis zijn voor workshops, demonstraties en rijdt straks rond binnen de provincie Zuid-Holland.


Hoe eerder partijen aansluiten bij het project hoe eerder zij profiteren!

150929-FuelCell-480x254

H2 Heating / Smart Energy Solutions

Gebruik van warmte
uit een Waterstof Brandstofcel

H2 Heating is een onderzoeksproject om het gebruik van een H2 brandstofcel in de bebouwde omgeving ook in te kunnen zetten voor verwarming.

Het gaat hierbij om gebruik te maken van de warmteafgifte van de brandstofcel en het elektrisch aandrijven van een warmtepomp. Dit allemaal in combinatie met hernieuwbare energiebronnen als zon en wind.

De eerste demonstratieopstelling zal neergezet worden bij Accenda, om vervolgens uitgebreider getest te worden op The Green Village te Delft.

Dit project is een samenwerking met Accenda, HHS lectoraat Energie in Transitie en de TU Delft​.

Smart Energy

Smart Energy Solutions

SMART! Technology
om energie vraag en aanbod af te stemmen

We leven in een tijdperk waarin het gebruik van groene energie inmiddels vanzelfsprekend is. Groene energie is er in overvloed. Maar hoe zorgen we ervoor dat groene energie daadwerkelijk àltijd beschikbaar is? En hoe kunnen we de energie goed beheren?

We willen de tijd tussen het aanbod van groene energie èn de vraag ernaar overbruggen. Zon en wind zijn er bijvoorbeeld niet altijd. Om vraag en aanbod te overbruggen, moeten we de opgewekte groene energie opslaan. Dit kan bijvoorbeeld in een Battery-PowerWall, elektrische auto, warmteboiler, warmte-koudeopslag, of door er waterstof van te maken.

Om de beschikbare energie naar kleur en dus soort zichtbaar te maken en vervolgens te managen (8) hebben Accenda en 3BX een Smart Energy oplossing ontwikkeld.
IMG_20200602_132403

Elektrische Borstelwagen

Punt B.V.

TBD

energytransition

Smart Energie
Parkeergarage

E-Park

TBD

photo-1531012278403-e5db3b774373

Duurzaam Varen

Loosdrecht

TBD

STA64838

Duurzame Havenloods

Gemeente Delft

TBD
IMG_20200306_143304

H2 in de Energietransitie

Workshops

Speciaal voor docenten en “techneuten” uit bedrijven en overheidsinstellingen, is een 1-daagse workshop ontwikkeld om de positie van H2 binnen de energietransitie te verduidelijken.

Naast een verhelderende presentatie en rondleiding, wordt met een demo-opstelling ook daadwerkelijk waterstof geproduceerd en opnieuw verbruikt om allerlei meetproeven te doen. Learning by doing!

De terugkoppeling van de deelnemers was onverdeeld positief.

IMG_20200306_114706e

Multidisciplinair Onderwijs

Workshops

I-EM Delft staat voor multidisciplinair samenwerken. Dit wordt inmiddels ook ruimschoots erkent en herkent door de verschillende MBO scholen in de regio.

Speciaal op verzoek van TCR (Techniek College Rotterdam) wordt nu een workshop programma ontworpen om multidisciplinair denken en ontwerpen ook binnen het onderwijs meer in te laten dalen. Met praktische voorbeelden en interactieve sessies worden standpunten gedeeld en gedemonstreerd om multidisciplinair onderwijs binnen het lesprogramma meer plaats te kunnen geven.

H2Onderwijs & Demo Bus

Een rijdend fieldlab voor onderzoek, Onderwijs en Demonstratie
rondom de energietransitie.

Mede mogelijk gemaakt door ’t Groene Hart Werkt, Alphen a/d Rijn, Provincie Zuid Holland en Holland Rijnland,
is dit innovatie en educatie project gericht op de energietransitie. Een typisch Triple Helix concept rondom energie en mobiliteit.
Een bestaande touringcar wordt 100% geëlektrificeerd en ook nog eens omgebouwd tot energiecentrale. Waterstof speelt hierbij ook een belangrijke rol. Een kennisdisseminatie project met – en voor -bedrijven en educatie. De H2o&dbus zal basis zijn voor workshops, demonstraties en rijdt straks rond binnen de provincie Zuid-Holland.
Hoe eerder partijen aansluiten bij het project hoe eerder zij profiteren!
oude motor H2o&dbus

De aandrijving

De 750 kg zware dieselmotor en versnellingsbak zijn zoals je ziet uit de bus gehaald. Deze zal vervangen worden door een veel compactere elektromotor. De dieseltank zal vervangen worden door 12 batterijmodules.

Er word een frame opgehangen in plaats van de motor. Deze word aan een balk gemonteerd in het vrachtruim van de bus. Het frame is zo ontworpen dat het er gemakkelijk uit gehaald kan worden voor onderhoud of vervanging.
Energie transitie

H2 Heating / Smart Energy Solutions

Profiteren van warmteproductie H2 brandstofcel

H2 Heating is een onderzoeksproject naar de toepassing van vrijkomende warmte binnen een H2 brandstofcel. Het gaat hierbij om de combinatie met een warmtepomp. De elektriciteit voor de warmtepomp wordt deels geleverd door een H2 brandstofcel en de daarbij vrijkomende warmte wordt gecombineerd met de warmte van de warmtepomp.
De warmte wordt vervolgens gebruikt voor de vloerverwarming van de kantoorruimte. In het proces waar de waterstof in de brandstofcel wordt omgevormd naar elektrische energie komt warmte vrij.
De warmte van de H2 brandstofcel wordt via een warmtewisselaar opgeslagen in een warmtebuffer. Door dit te combineren met een warmtepomp wordt er een enorme efficiencywinst geboekt.

Doelstelling

Doel: rendement van het systeem verhogen door energieverlies om te zetten in nuttige energie.

Onderzoekers en studenten van de TU Delft en de Haags Hoge School (HHS) voeren hiervoor onderzoek uit. De door het systeem gegenereerde data worden verzameld op een externe server van de HHS. Denk hier bij aan data temperatuur verschillen en de flow van de verschillende media (gas en vloeistof). Met deze data berekenen zij de rendementen en de stabiliteit van de toepassing en kunnen toepassingen geadviseerd worden..

Demonstratieopstelling

In de kast is een warmtepomp configuratie gebouwd voor het verwarmen van water en de circulatie van water door de verwarmingsbuizen. Onderdeel van het systeem zijn een tweetal buffervaten die fungeren als tussenopslag van verwarmingswater, 1 direct gekoppeld aan de warmtepomp en 1 indirect gekoppeld aan de H2 brandstofcel. In de H2 brandstofcel wordt met H2 (Waterstof) en O2 (zuurstof) omgezet in H2O (water). Hierbij komt elektriciteit en warmte vrij. De geleverde gelijkspanning (DC) word door de omvormers (DC/AC) omgezet naar wisselspanning (AC). De elektriciteit vanuit de H2 brandstofcel wordt vervolgens opgeslagen in batterijen. De warmte wordt opgeslagen in het buffervat.

Aan de buitenkant van de kast is een Human Machine Interface (HMI) geplaatst in de vorm van een touchscreen. Dit HMI zorgt voor de visualisatie van de gemeten data op locatie.

H2 Powerbox demonstrator

Verplaatsbaar aggregaat voor schone energie

De H2 Powerbox genereert elektriciteit met behulp van waterstof en een brandstofcel (Nedstack). De H2 Powerbox is verplaatsbaar en is gereed 100% groene energie te leveren. Het enige rest product is ….puur water. De H2 Powerbox is de duurzame vervanger van de  dieselgeneratoren. 
De 6 kW H2 Powerbox levert genoeg vermogen voor een huishouden, maar is opschaalbaar tot > 100kW. Denk hierbij aan meer commerciële toepassingen, zoals bijvoorbeeld bouw en festivals. 
Met deze H2 Powerbox demonstreren wij wat de mogelijkheden zijn en wat de kracht is van de combinatie batterijen / H2 brandstofcel.

De RC buggy

Een groep studenten heeft gewerkt aan de RC buggy, zodat de H2 Powerunit verplaatsbaar is met behulp van een afstandsbediening (met joysticks).

Het frame

Een projectteam heeft het frame ontworpen. Door de slimme constructie is het geschikt voor zowel de plaatsing van de batterijen alsook de opbouw van de H2 configuratie.

De opstelling

Voor de aansturing van het systeem is door een team de start gemaakt met het elektrische schema’s als basis voor het Printend Circuit Board (PCB).

H2 in de Energietransitie

Workshops

Speciaal voor docenten en “techneuten” uit bedrijven en overheidsinstellingen, is een 1-daagse workshop ontwikkeld om de positie van H2 binnen de energietransitie te verduidelijken.
Naast een verhelderende presentatie en rondleiding, wordt met een demo-opstelling ook daadwerkelijk waterstof geproduceerd en opnieuw verbruikt om allerlei meetproeven te doen. Learning by doing!
De terugkoppeling van de deelnemers was onverdeeld positief.

Multidisciplinair Onderwijs

Workshops

I-EM Delft staat voor multidisciplinair samenwerken. Dit wordt inmiddels ook ruimschoots erkent en herkent door de verschillende MBO scholen in de regio.
Speciaal op verzoek van TCR (Techniek College Rotterdam) wordt nu een workshop programma ontworpen om multidisciplinair denken en ontwerpen ook binnen het onderwijs meer in te laten dalen. Met praktische voorbeelden en interactieve sessies worden standpunten gedeeld en gedemonstreerd om multidisciplinair onderwijs binnen het lesprogramma meer plaats te kunnen geven.
Translate »