I-EM Delft

Over Ons

I-EM Delft is een stichting in het hart van de energie- en mobiliteitstransitie. Wij ontwikkelen duurzame oplossingen voor de huidige en komende vraagstukken uit de markt. Door middel van SMART! solutions en multidisciplinair ontwikkelen, plaatsen wij elektrische- en waterstof-technologieën in een variëteit van toepassingen. Van ombouw van voertuigen en vaartuigen, tot energie oplossingen binnen de urbane omgeving, voor vraagstukken van agrarische- tot bouwbedrijven en van overheid tot educatie. Oftewel een broedplaats voor nieuwe innovaties. Wij zijn er trots op studenten te inspireren, motiveren en begeleiden in een innovatieve leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen.

Onze Visie

Bij I-EM Delft geloven we dat een schone duurzame wereld ontstaat tussen mensen. Wij geloven in denkers die realistisch doen en doeners die resultaat gericht denken. Wij zijn er van overtuigd dat oplossingen ontstaan op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Niet spontaan maar door hard te werken, door verschillende werelden actief bij elkaar te brengen. Door de oplossingen niet alleen te bedenken maar ook echt te maken. De energie- en mobiliteitstransitie ontstaat op het snijvlak van de fysieke en digitale wereld. Tussen duurzame bronnen enerzijds en slim gebruik anderzijds.

Onze Missie

Het wordt pas mooi wanneer je het gaat doen.” Wij zijn de denkers en de makers in de energie- en mobiliteitstransitie. Wij versnellen door te bouwen, niet alleen, maar samen. We verbinden studenten aan bedrijfsleven en overheid met echte opdrachten die problemen van nu oplossen voor de duurzame wereld van morgen. We creëren een platform waar kennis en projecten rondom energie en mobiliteit samenkomen en vanuit wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in flexibele R&D teams worden opgepakt en gerealiseerd. De kritische succesfactoren zijn skills- ontwikkeling, ketensamenwerking en multidisciplinaire samenwerking.

Ons Doel

I-EM Delft is de fysieke en virtuele omgeving voor oplossingen in de energie en mobiliteitstransitie. Met de samenwerking in (onderzoeks) projecten verbreden, verdiepen en borgen wij de benodigde kennis, ook bij de projectpartners. We gaan samenwerking met- en binnen de onderwijskolom WO-HBO-MBO intensiveren. Als innovatieaccelerator zal I-EM Delft de flexibele, aanvullende R&D capaciteit voor bedrijfsleven en overheid zijn. We zorgen voor een betere verbinding tussen praktijkgericht kennisbehoefte, kennisontwikkeling en skills-ontwikkeling. I-EM Delft gaat de brede kennis en projectervaring op het gebied van verduurzaming vervoer en omgeving delen, toepassen en opschalen.

Werkwijze

Bij I-EM Delft geloven wij in de Triple Helix benadering waarbij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samen werken en elkaar aanvullen en versterken. Daar waar mogelijk en gewenst koppelen wij projecten van bedrijven en overheden aan leerprogramma’s van onderwijsinstellingen. In de projecten werken werknemers, docenten en student van verschillende niveaus en verschillende disciplines samen. Zij brengen hierbij ieder hun expertise, kennis en skills in om deze ook verder te ontwikkelen.
Learning by Doing en Teamwork Makes the Dream Work. Samen leren en samen werken is samen groeien en samen excelleren. Deze brede aanpak is niveau- en discipline overstijgende oftewel multilevel en multidisciplinair.

Leven Lang Ontwikkelen is in de huidige, razendsnel ontwikkelende hightech maatschappij essentieel is voor technische vaklieden. I-EM Delft speelt hierbinnen een belangrijke schakel en werkt mee aan de actualisering van de benodigde kennis die hierbij nodig is. Als Kennis- en Innovatiecentrum ontwikkelen, verzamelen en delen wij immers kennis op het gebied van de Energie- en Mobiliteitstransitie.

Je kunt dus wel zeggen dat Learning by Doing, Innovatie door Proof of Concept en een Leven Lang Ontwikkelen mede zijn speerpunten in onze aanpak. Dit alles binnen:

● R&D projecten
● Masterclasses
● Workshops
● Stageplekken
● Gastcolleges

…voor professionals uit bedrijfsleven en onderwijs alsook voor studenten coaches.

Geschiedenis

In september 2019 is I-EM Delft losgekomen uit Accenda vanuit het inzicht dat het noodzakelijk is in deze razendsnel vernieuwende, hightech energie- en mobiliteits-maatschappij om studenten voor te bereiden op Een Leven Lang Ontwikkelen en een Niveau-Overstijgende, Multidisciplinaire Samenwerking als technisch specialist in hun vakgebied; de zogenaamde 21st Century Skills… I-EM Delft is zich daarom gaan specialiseren als Kennisbrug voor het ontwikkelen, toepassen, delen en promoten van innovatieve kennis op het gebied van de energie- en mobiliteitstransitie.

Onze Expertise

Kennis- en Innovatiecentrum.
Kennisbrug voor advies, kennisdeling, kennisconcentratie & kennisontwikkeling op het gebied van:

Energietransitie

 • Renewable energy (Solar & Wind) 
 • Transport & Infrastructuur voor energie
 • Opslag van energie in batterijen en waterstof
 • Smart Solutions & Balancing
 • Energie voor Urbane-, Bouw-, Industriële en Agrarische-omgevingen
 • Toepassing van Smart! Technologie
 • Kennisdisseminatie

Mobiliteitstransitie

 • Verduurzamen Voertuigen en Vaartuigen
 • EV’s (Electrical Vehicles); BEV (Battery powered EV’s), FCEV (Fuel Cell powered EV’s)
 • Mobiliteit als onderdeel van de Energie Transitie; Car as Powerplant
 • Last Mile Solutions
 • Autonoom sturen
 • Infrastructuur
 • Private-, Industriële- en Overheidssectoren
 • Kennisdisseminatie

I-EM Delft gelooft sterk in co-creatie.
Wij werken daarom nauw samen met vele partijen:


Overheden

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
 • Kennisconcentratie, -deling en Advies
 • Energie- & Mobiliteitsdoelstellingen
 • Werkgelegenheidspotentie en Versterken economische positie
 • Consortia vorming
 • Onafhankelijk advies en onderzoek

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden!


Bedrijven

car as powerplant
 • Kennisconcentratie, -deling en -applicatie
 • Een Leven Lang Ontwikkelen voor uw medewerkers
 • Co-Creatie
 • Samenwerkingsverbanden binnen Triple Helix
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven
 • Flexibele R&D onder begeleiding van professionele coaching
 • Consortia vorming

 • Vele bedrijven gingen u voor; neem contact op voor alle mogelijkheden!

Studenten,
Onderwijs- & Onderzoeksinstellingen

technology
 • Energie, Mobiliteit, Mechatronica, ICT, Elektronica, WTB en aanverwante opleidingen
 • Kennisontwikkeling, -concentratie en -deling
 • Innovatieve en uitdagende High-Tech leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen
 • Ontwikkelen van 21st Century Skills
 • Multidisciplinair / Multilevel samenwerking
 • Koppeling MBO, HBO en WO onderwijs
 • Learning by Doing
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven, doorstroommogelijkheden studenten en terugstroom van kennis en technologie
 • Koppeling Practoraten, Lectoraten en Hoogleraren
 • Teach the Teacher
 • Stageplaatsen

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden qua samenwerking en stageplaatsen

Directie

Martin Seiffers

Met opleidingen en ervaring in  economie, marketing en management, is Martin de drijvende kracht achter het zakelijk gedeelte van I-EM Delft. En na ruim 12 jaar als Managing Director in de innovatieve, duurzame energietransitie is ook zijn technische kennis on-par.

John Seiffers

John is het technisch brein achter I-EM Delft. Na 18 jaar onderzoeken en doceren aan o.a. de TU Delft is mechatronica zijn leven. Naast het toepassen, is het overbrengen van kennis zijn passie. De laatste 13 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de energietransitie en waterstof.

Jorin Seiffers

Een veelzijdige achtergrond in zowel pedagogie als mechatronica, robotica en industriële automatisering maken Jorin een multi-talent. Techniek-ontwikkeling, studenten begeleiding en I-EM Delft op stoom houden met de 21st-century skills uit de digitale revolutie en met de nieuwste werk- en planningsmethodieken, zijn zijn paradepaardjes.

Raad van Toezicht

Mart van Bracht

Voormalig Managing Director TNO Energy

Actief in management and supervisory positions die innovaties in de energie transitie ondersteunen.

Henrik Stevens

Directeur at Techniek College Rotterdam

Strategische doelen verbinden met de realiteit van alledag en de rationaliteit van de werkvloer.

Jonne Klaver

Strategic Advisor Energy Transition at PWN

Strategie, innovatie en business development specialist in de duurzame energietransitie.
Translate »