I-EM Delft

Over Ons

I-EM Delft is een stichting in het hart van de energie- en mobiliteitstransitie. Wij ontwikkelen duurzame oplossingen voor de huidige en komende vraagstukken uit de markt. Door middel van SMART! solutions en multidisciplinair ontwikkelen, plaatsen wij elektrische- en waterstof-technologieën in een variëteit van toepassingen. Van ombouw van voertuigen en vaartuigen, tot energie oplossingen binnen de urbane omgeving, voor vraagstukken van agrarische- tot bouwbedrijven en van overheid tot educatie. Oftewel een broedplaats voor nieuwe innovaties. Wij zijn er trots op studenten te inspireren, motiveren en begeleiden in een innovatieve leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen.

Visie

Bij I-EM Delft geloven we in een schone duurzame wereld voor ons allemaal.
Wij geloven in doen en zijn er van overtuigd dat oplossingen ontstaan vanuit samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
Wij geloven in denkers die realistisch doen en doeners die resultaat gericht denken.
Door verschillende werelden actief bij elkaar te brengen, samen hard te werken en boven het ‘hokjes denken’ uit te stijgen kunnen we een duidelijk verschil maken.
Door oplossingen werkelijk te ontwikkelen, de energie- en mobiliteitstransitie te laten ontstaan, door samenwerkingen in de fysieke en digitale wereld.
Tussen duurzame bronnen enerzijds en slim gebruik anderzijds.

Missie

Het wordt pas mooi wanneer je het gaat doen.
Het zijn de denkers en de makers in de energie- en mobiliteitstransitie. Versnellen door te bouwen, niet alleen, maar samen.
Verbinden van kennis met degene die problemen van nu oplossen voor de duurzame wereld van morgen.

Vandaag leren, morgen doen! I-EM als kenniscentrum, deelt de kennis die vanuit de triple helix connecties verzameld wordt, via een platform rondom de energie & mobiliteit transitie.
Dit wordt opgepakt in flexibele research & develop teams.

Doel

I-EM Delft is de fysieke en virtuele omgeving voor oplossingen in de energie en mobiliteitstransitie. Door de samenwerking in (onderzoeks-) projecten verbreden en verdiepen, borgen wij de benodigde kennis, ook bij de projectpartners.

We streven ernaar de samenwerking met- en binnen de onderwijskolom WO-HBO-MBO te intensiveren.

Als innovatieaccelerator zal I-EM Delft de flexibele, aanvullende R&D capaciteit voor bedrijfsleven en overheid zijn.

We zorgen voor een betere verbinding tussen praktijkgerichte kennisbehoefte, (levenslange) kennisontwikkeling en skills-ontwikkeling. I-EM Delft deelt, past toe en schaalt de brede kennis en projectervaring op het gebied van verduurzaming vervoer en omgeving op.

Werkwijze

Bij I-EM Delft zetten wij de Triple Helix in om zoveel mogelijk kennis te borgen, her structuren en te delen.

Daar waar mogelijk en gewenst koppelt I-EM projecten van bedrijven/ overheden aan leerprogramma’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende niveaus en disciplines, en laten medewerkers, docenten en studenten hierin samenwerken.

Tezamen met onze partners creëren wij korte specifiek gerichte modules om efficiënt kennis te vergaren voor de technische sector in de Energietransitie.

Deze brede aanpak is niveau- en discipline overstijgende oftewel multi-level en multidisciplinair.

LLO (Leven lang ontwikkelen) is het huidige motto. I-EM Delft speelt hierbinnen een belangrijke schakel en werkt mee aan de actualisering van de benodigde kennis die hierbij nodig is. Als Kennis- en Innovatiecentrum ontwikkelt, verzamelt en deelt I-EM immers kennis op het gebied van de Energie- en Mobiliteitstransitie.

 Om de doelen te bereiken zijn, ‘Learning by Doing’, Innovatie door ‘Proof of Concept’ en ‘een Leven Lang Ontwikkelen’  de belangrijke motto’s van I-EM Delft.

Dit alles binnen:

● R&D projecten
● Masterclasses
● Workshops
● Stageplekken
● Gastcolleges

…voor professionals uit bedrijfsleven en onderwijs alsook voor studenten coaches.

Onze Expertise

Kennis- en Innovatiecentrum.
Kennisbrug voor advies, kennisdeling, kennisconcentratie & kennisontwikkeling op het gebied van:

Energietransitie

 • Renewable energy (Solar & Wind) 
 • Transport & Infrastructuur voor energie
 • Opslag van energie in batterijen en waterstof
 • Smart Solutions & Balancing
 • Energie voor Urbane-, Bouw-, Industriële en Agrarische-omgevingen
 • Toepassing van Smart! Technologie
 • Kennisdisseminatie

Mobiliteitstransitie

 • Verduurzamen Voertuigen en Vaartuigen
 • EV’s (Electrical Vehicles); BEV (Battery powered EV’s), FCEV (Fuel Cell powered EV’s)
 • Mobiliteit als onderdeel van de Energie Transitie; Car as Powerplant
 • Last Mile Solutions
 • Autonoom sturen
 • Infrastructuur
 • Private-, Industriële- en Overheidssectoren
 • Kennisdisseminatie

I-EM Delft gelooft sterk in co-creatie.
Wij werken daarom nauw samen met vele partijen:


Overheden

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
 • Kennisconcentratie, -deling en Advies
 • Energie- & Mobiliteitsdoelstellingen
 • Werkgelegenheidspotentie en Versterken economische positie
 • Consortia vorming
 • Onafhankelijk advies en onderzoek

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden!


Bedrijven

car as powerplant
 • Kennisconcentratie, -deling en -applicatie
 • Een Leven Lang Ontwikkelen voor uw medewerkers
 • Co-Creatie
 • Samenwerkingsverbanden binnen Triple Helix
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven
 • Flexibele R&D onder begeleiding van professionele coaching
 • Consortia vorming

 • Vele bedrijven gingen u voor; neem contact op voor alle mogelijkheden!

Studenten,
Onderwijs- & Onderzoeksinstellingen

technology
 • Energie, Mobiliteit, Mechatronica, ICT, Elektronica, WTB en aanverwante opleidingen
 • Kennisontwikkeling, -concentratie en -deling
 • Innovatieve en uitdagende High-Tech leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen
 • Ontwikkelen van 21st Century Skills
 • Multidisciplinair / Multilevel samenwerking
 • Koppeling MBO, HBO en WO onderwijs
 • Learning by Doing
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven, doorstroommogelijkheden studenten en terugstroom van kennis en technologie
 • Koppeling Practoraten, Lectoraten en Hoogleraren
 • Teach the Teacher
 • Stageplaatsen

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden qua samenwerking en stageplaatsen

Team

Martin Seiffers

Met opleidingen en ervaring in  economie, marketing en management, is Martin de drijvende kracht achter het zakelijk gedeelte van I-EM Delft. En na ruim 12 jaar als Managing Director in de innovatieve, duurzame energietransitie is ook zijn technische kennis on-par.

John Seiffers

John is het technisch brein achter I-EM Delft. Na 18 jaar onderzoeken en doceren aan o.a. de TU Delft is mechatronica zijn leven. Naast het toepassen, is het overbrengen van kennis zijn passie. De laatste 13 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de energietransitie en waterstof.

Jorin Seiffers

Een veelzijdige achtergrond in zowel pedagogie als mechatronica, robotica en industriële automatisering maken Jorin een multi-talent. Techniek-ontwikkeling, studenten begeleiding en I-EM Delft op stoom houden met de 21st-century skills uit de digitale revolutie en met de nieuwste werk- en planningsmethodieken, zijn zijn paradepaardjes.

Karlijn van den
Bersselaar

Karlijn is de manus van alles en het eerste aanspreekpunt van I-EM Delft. Als ondersteunende kracht zorgt zij oa. voor structuur, relatiebeheer, management en sales gerelateerde taken binnen de organisatie.

Schroom niet om contact met haar op te nemen, ze staat je graag te woord!!

Raad van Toezicht

Mart van Bracht

Voormalig Managing Director TNO Energy

Actief in management and supervisory positions die innovaties in de energie transitie ondersteunen.

Stephan Brandligt

Voormalig wethouder energietransitie Delft,
nu zelfstandig adviseur

Bestuurlijke advisering met brede kennis en ervaring in de energietransitie.

Mart van Bracht

Voormalig Managing Director TNO Energy

Actief in management and supervisory positions die innovaties in de energie transitie ondersteunen.

Ruud van Diemen

Directeur TechCampus ROC Mondriaan

TechCampus ontwikkelt nieuwe vormen van onderwijs en baseert zich daarbij op de laatste technologische ontwikkelingen.

Jonne Klaver

Transition Manager
at van Waarde

Strategie, innovatie en business development specialist in de duurzame energietransitie.

Stephan Brandligt

Voormalig wethouder energietransitie Delft,
nu zelfstandig adviseur

Bestuurlijke advisering met brede kennis en ervaring in de energietransitie.

Translate »