Triple Helix
Co-Creatie

Onze Expertise

Kennis- en Innovatiecentrum.
Kennisbrug voor advies, kennisdeling, kennisconcentratie & kennisontwikkeling op het gebied van:

Energietransitie

 • Renewable energy (Solar & Wind) 
 • Transport & Infrastructuur voor energie
 • Opslag van energie in batterijen en waterstof
 • Smart Solutions & Balancing
 • Energie voor Urbane-, Bouw-, Industriële en Agrarische-omgevingen
 • Toepassing van Smart! Technologie
 • Kennisdisseminatie

Mobiliteitstransitie

 • Verduurzamen Voertuigen en Vaartuigen
 • EV’s (Electrical Vehicles); BEV (Battery powered EV’s), FCEV (Fuel Cell powered EV’s)
 • Mobiliteit als onderdeel van de Energie Transitie; Car as Powerplant
 • Last Mile Solutions
 • Autonoom sturen
 • Infrastructuur
 • Private-, Industriële- en Overheidssectoren
 • Kennisdisseminatie

I-EM Delft gelooft sterk in co-creatie.
Wij werken daarom nauw samen met vele partijen:


Overheden

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
 • Kennisconcentratie, -deling en Advies
 • Energie- & Mobiliteitsdoelstellingen
 • Werkgelegenheidspotentie en Versterken economische positie
 • Consortia vorming
 • Onafhankelijk advies en onderzoek

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden!


Bedrijven

car as powerplant
 • Kennisconcentratie, -deling en -applicatie
 • Een Leven Lang Ontwikkelen voor uw medewerkers
 • Co-Creatie
 • Samenwerkingsverbanden binnen Triple Helix
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven
 • Flexibele R&D onder begeleiding van professionele coaching
 • Consortia vorming

 • Vele bedrijven gingen u voor; neem contact op voor alle mogelijkheden!

Studenten,
Onderwijs- & Onderzoeksinstellingen

technology
 • Energie, Mobiliteit, Mechatronica, ICT, Elektronica, WTB en aanverwante opleidingen
 • Kennisontwikkeling, -concentratie en -deling
 • Innovatieve en uitdagende High-Tech leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen
 • Ontwikkelen van 21st Century Skills
 • Multidisciplinair / Multilevel samenwerking
 • Koppeling MBO, HBO en WO onderwijs
 • Learning by Doing
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven, doorstroommogelijkheden studenten en terugstroom van kennis en technologie
 • Koppeling Practoraten, Lectoraten en Hoogleraren
 • Teach the Teacher
 • Stageplaatsen

 • Neem contact op voor alle mogelijkheden qua samenwerking en stageplaatsen
Translate »