Triple Helix
Co-Creatie

Overheid

Overheid: in samenwerking met het mkb en onderwijs

De kracht van de samenwerking, met het oog op het bestuur van ons land wat de veranderingen door moet zetten. Alléén kan de overheid deze verandering niet maken, maar zonder de overheid kan menig man ook weinig teweeg brengen.  

Samen, want alleen samen komen we tot een betere wereld, waarin de duurzame energie een gewoonte is. 

 • Kennisconcentratie, -deling en Advies
 • Energie- & Mobiliteitsdoelstellingen
 • Werkgelegenheidspotentie en versterken economische positie 
 • Consortia vorming 
 • Onafhankelijk advies en onderzoek

Onderwijs

Onderwijs: in samenwerking met het mkb en de overheid

De onderwijswereld moet een slag slaan om de snel vorderende Energietransitie bij te benen. Medewerkers, docenten en leerlingen bekend maken met nieuwe methodes in de techniek en Energietransitie is een must.   Door hen deel te laten nemen in bestaande of R&D projecten zorgen we ervoor dat de kennis snel en efficiënt opgenomen word. In de projecten werken werknemers, docenten en studenten van verschillende niveaus en verschillende disciplines samen(MBO-HBO-WO).   Docenten bijscholing verschaffen op specifieke onderdelen in de Energietransitie draagt zorg voor het voortbrengen van de opgedane kennis die is opgedaan. Deze kennis kan systematisch terug naar de studenten die op hun beurt ieder hun expertise, kennis en skills inzetten om deze ook verder te ontwikkelen.  
Dit gebeurt in:
 • R&D projecten
 • Masterclasses
 • Workshops
 • Stageplekken
 • Gastcolleges
Naast deze samenwerking is Campus I-EM Delft met de opleiders bezig om specifieke modules te ontwikkelen, een zogenaamde 3e leerweg. Alles met het oog op LLO, Leven Lang Ontwikkelen, voor professionals uit bedrijfsleven en onderwijs alsook voor studenten en coaches.
Verdere focus punten: 
 • Energie, Mobiliteit, Mechatronica, ICT, Elektronica, WTB en aanverwante opleidingen
 • Kennisontwikkeling, -concentratie en -deling 
 • Innovatieve en uitdagende High-Tech leeromgeving met real-life projecten en uitdagingen
 • Ontwikkelen van 21st Century Skills
 • Multidisciplinair / Multilevel samenwerking 
 • Koppeling MBO, HBO en WO onderwijs 
 • Learning by Doing
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven, doorstroommogelijkheden
 • Studenten en terugstroom van kennis en technologie
 • Koppeling Practoraten, Lectoraten en Hoogleraren 
 • Teach the Teacher 
 • Stageplaatsen

Bedrijfsleven

Bedrijfsleven: in samenwerking met het onderwijs en overheid

Waar gewenst en mogelijk is werken o.a. partners van I-EM delft samen om zo de projecten voor te leggen bij scholen (proof of concept). Dit alles met het oog op learning by doing’, samen leren en excelleren. Deze brede aanpak is niveau- en discipline overstijgende oftewel multilevel en multidisciplinair.

 • Kennisconcentratie, -deling en -applicatie
 • Een Leven Lang Ontwikkelen voor uw medewerkers 
 • Co-Creatie
 • Samenwerkingsverbanden binnen Triple Helix 
 • Afstemming onderwijsprogramma’s op behoeftes Bedrijfsleven
 • Flexibele R&D onder begeleiding van professionele coaching 
 • Consortia vorming 
Translate »